„Ne plašite se biti kreativni i eksperimentisati marketingom.”
Mike Volpe

PRORAČUN

Početni proračun je vrlo bitan za kreiranje marketinškog plana. Od njega u velikoj mjeri zavisi kakve će biti marketinške aktivnosti. On obezbjeđuje korisne informacije kako o tržištu tako i o prednostima i manama vaših proizvoda i usluga. Bez dobre procjene marketinški plan je osuđen na propast.

PLANIRANJE

Marketinški plan ukazuje na smjer marketinških djelovanja i omogućava fokus zaposlenih na aktivnosti neophodne za uspjeh marke, proizvoda i same kompanije. On omogućava kontrolu marketinških poteza i sretstava.

  • WEB DIZAJN

    Web dizajn i pozicioniranjepregledaj

DOSTUPNOST

Kako bi reklama bila uspješna mora se postići dobra vidljivost, ciljano usmjerena prema potencionalnim klijentima. To se postiže nizom postupaka u cilju što boljeg pozicioniranja na digitalnim medijima, kao i traženjem najboljih pozicija za prikaz i dostavu štampanih materijala.

  • GRAFIČKI DIZAJN

    Grafički dizajn i priprema za štampupregledaj

KREATIVNOST

S obzirom da nas svaki dan mediji bombarduju reklamama naši kriterijumi su se drastično povećali. Da bi nas neka reklama privukla potrebno je da bude drugačija, interesantnija, kreativnija. U tome nam pomaže dobar dizajn.

NEKI OD NAŠIH KLIJENATA

tel: +387 51 491491

e-mail: medija@medijaplus.com

adresa: Aleja Svetog Save 59, 78000 Banja Luka, BiH